نویسنده = ������������ ����������
بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 91-108

سید حسین اطهری؛ مسعود درودی


نگرشی گفتمانی به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 121-142

سید صدرالدین موسوی؛ مسعود درودی؛ انسیه اصلانی کتولی