نویسنده = ������������ ��������
طراحی الگوی آینده ‏پژوهانه اسناد سیاست‏ گذاری فناوری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 1-25

سعید خزایی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ عین اله کشاورز ترک