نویسنده = ������������ ��������������
امام خمینی(ره) و حسن البنا پیرامون نظام سیاسی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 65-87

عبدالله عطایی؛ بهزاد قاسمی


مطالعه ماهوی مشارکت سیاسی مردم در آراء فقهای مشروطه و انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 105-130

عبدالله عطایی؛ سجاد علی محمدی؛ عارف بشیری