نویسنده = ���������� �������� ������
فرایند تحقق نظریه پیشرفت سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25709.3449

محمد علی نظری؛ منصور میراحمدی


بررسی اشاعه اندیشه امام خمینی(ره) در تقویت اسلام اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 109-133

10.22084/rjir.2020.22485.3162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ سید صدرالدین موسوی؛ عباس کشاورز شکری؛ زهراسادات مسجدی


رابطه ی آزادی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی محمد حسینی بهشتی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 39-56

10.22084/rjir.2016.1441

محمد عابدی اردکانی؛ محمدعلی نظری