نویسنده = فرزانه میر شاه ولایتی
جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 1-34

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه میر شاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده