نویسنده = ناصر جمال زاده
تعداد مقالات: 4
1. قدرت معنوی در انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-17

ناصر جمال زاده؛ محمد حسنی تبار


2. بازتعریف حزب مطلوب و نقش آن در جامعه سیاسی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 85-103

ناصر جمال زاده؛ علی جعفری هرستانی