نویسنده = �������� ���������� ���������
روحانیت، فرایندهای هویت‌بخشی و هژمونی گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 95-122

10.22084/rjir.2017.12292.1989

علی حسن پور؛ علی اشرف نظری؛ سید مصطفی ابطحی


مسجد و فرآیندهای فرهنگی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 87-111

علی‏ اشرف نظری؛ علی حسن‏ پور