نویسنده = �������������� ������������ ��������
اجماع سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 9، شماره 32، آبان 1398، صفحه 113-136

10.22084/rjir.2019.19585.2829

قدسی علیزاده سیلاب؛ زاهد غفاری هشجین


ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 23-50

10.22084/rjir.2017.1778

اکبر اشرفی؛ قدسی علیزاده سیلاب