نویسنده = ������������ ������ ����������
تبیین تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن از چشم انداز امنیت هویت محور

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 97-117

10.22084/rjir.2018.16551.2437

میثم غلامی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علی اصغر کاظمی زند