نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
واکاوی صدور انقلاب اسلامی ایران؛ در پرتو نظریه انتقادی روابط بین الملل

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 69-86

10.22084/rjir.2017.1780

الهام رسولی ثانی آبادی؛ حامد بیات مختاری