نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران

دوره 7، شماره 22، اردیبهشت 1396، صفحه 23-38

10.22084/rjir.2017.12373.1998

سید مجتبی کمیلی فرد؛ رضا طهماسبی بلوک آباد؛ مهدی حمزه پور