نویسنده = �������� �������� ��������������
آفاق تمدن نوین اسلامی در سپهر اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای

دوره 7، شماره 22، اردیبهشت 1396، صفحه 39-54

10.22084/rjir.2017.13461.2098

جلال درخشه؛ محمد آقائی؛ محمدرضا فتحی مهر