نویسنده = ������������ ������
بسترهای کشمکش ایران و عربستان سعودی در بحران سوریه

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 217-238

10.22084/rjir.2019.15122.2276

روح الله قاسمیان؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


دولت مردان یازدهم و مسئله آمریکا

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 137-153

رضا سیمبر؛ سامره فصیحی مقدم لاکانی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی در جهان عرب

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 1-17

رضا سیمبر؛ سید نظام الدین موسوی؛ روح الله قاسمیان


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر روابط ایالات‌متحده و اسرائیل

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 83-102

رضا سیمبر؛ وحید قربانی