نویسنده = ������������ �������� ��������
تأثیر شکاف گفتمان حاکمیتی برکارآمدی جمهوری‌ اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 77-97

10.22084/rjir.2021.24040.3308

اشرف کارگرقمی ها؛ محمد رحیم عیوضی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی اشرف نظری


مؤلفه‌های قدرت هوشمند آیت‌الله خامنه‌ای در قبال دشمنان محور مقاومت اسلامی

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 151-171

10.22084/rjir.2020.22066.3116

مصطفی رنجبر محمدی؛ زاهد غفاری هشجین؛ محمد رحیم عیوضی