نویسنده = ���������������� �������������� ������������
درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 69-90

10.22084/rjir.2017.14975.2262

علیرضا اسماعیلی کلیشمی؛ جلال درخشه