نویسنده = ������ ������������ ����������
تطبیق اندیشه تقریب از منظر امام خمینی(ره) و آیت الله بروجردی

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 91-110

سید حسن قریشی کرین؛ احمد حسین فلاحی؛ یداله خرم آبادی