نویسنده = ���������������� ��������
مبانی و مؤلفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 111-126

احمد سلحشوری؛ محمد جواد یداللهی فر؛ معصومه خنکدار طارسی