نویسنده = �������������� �������� ��������
الگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-149

محمد مهدی انصاری؛ ابراهیم برزگر