نویسنده = ���������� ���������� ��������
تحلیل مقایسه ای عملکرد ساخت‌یابی در روند انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر(2011)

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 151-176

10.22084/rjir.2018.15174.2282

فرهاد سهامی؛ اصغر فروغی ابری؛ مرتضی نورایی