نویسنده = حمیدرضا منیری حمزه کلایی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پیمایشی ارتباط صدور انقلاب اسلامی ایران با دیپلماسی عمومی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 45-67

یدالله سپهری؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی