نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
سازکارهای امنیت سازی کمیته‌های انقلاب اسلامی در دوران ریاست آیت الله مهدوی کنی (ره)

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1399، صفحه 87-109

10.22084/rjir.2020.21442.3046

حسن مجیدی؛ مهدی پورجعفری صدرآباد؛ علی یاسمی


اصول مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره) در کمیته‌های انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 113-138

10.22084/rjir.2019.17522.2550

مهدی پورجعفری صدرآباد؛ محمدحسین زارع زاده مهریزی؛ اصغر افتخاری