نویسنده = �������������������� ��������
چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25689.3445

آزاده الفتی؛ محمد ابوالفتحی