نویسنده = ������������������������ ������
نقش صنایع خلاق در نمایش جذابیت های انقلاب اسلامی و راهکارهای ترویج جذبه ملی

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 1-29

10.22084/rjir.2019.18080.2631

رضا محمدرضابیکی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عبدالحمید