نویسنده = ���������� ����������
عوامل موجد مدیریت انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 21-46

10.22084/rjir.2019.17849.2590

میلاد فخرایی؛ کیومرث احمدی؛ علی اکبر احمدی؛ فرزاد زندی