نویسنده = ���������� ���������� ������������
شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 89-107

10.22084/rjir.2020.22121.3122

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ محمود اله یاری بیک