نویسنده = ������������������ ��������
گستره‎‌ی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه محمد حسین نایینی(ره)

دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، صفحه 1-20

10.22084/rjir.2021.19296.2784

مصطفی آقاجانی فکجور؛ ناصر جمالزاده؛ سید مجتبی عزیزی