نویسنده = ������������������ ������������
طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 89-112

10.22084/rjir.2020.19794.2851

علی عابدینی؛ حسن زارعی متین؛ اسداله کردنائیج؛ حسین عابدینی