نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی وضعیت تولید ملی در رژیم پهلوی از منظر کارشناسان تاریخ انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 32، آبان 1398، صفحه 65-86

10.22084/rjir.2020.19393.2805

سعید محمدخانی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد