نویسنده = ���������� �������� ��������
انقلاب اسلامی ایران، جهانی شدن و جنبش سیاسی نوین در مصر

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 25-48

جواد افشار کهن؛ برومند شرفی