نویسنده = جلال درخشه
درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 69-90

10.22084/rjir.2017.14975.2262

علیرضا اسماعیلی کلیشمی؛ جلال درخشه


آفاق تمدن نوین اسلامی در سپهر اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای

دوره 7، شماره 22، اردیبهشت 1396، صفحه 39-54

10.22084/rjir.2017.13461.2098

جلال درخشه؛ محمد آقائی؛ محمدرضا فتحی مهر


عدالت و مصلحت در فلسفه سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 71-97

جلال درخشه؛ محمد صادق نصرت پناه