نویسنده = رضا سلیمانی
مطالعه تطبیقی نقش کارگزار مقابل ائتلاف قدرت‌های بزرگ در ایران معاصر

دوره 5، شماره 17، دی 1394، صفحه 21-37

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ محمود ظفری


مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه

دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 99-114

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ مهدی موسعلی