نویسنده = ���������������� ��������
بازتاب انقلاب اسلامی ایران در اشعار شاعران انقلابی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 131-154

لیلا هاشمیان؛ فردین شریف نیا