نویسنده = ������������ ������
طراحی الگوی نهاد مردمی مبتنی بر منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25683.3443

سیدمحمدرضا حسینی نژاد ماهانی؛ رضا هویدا