نویسنده = ���������� ���������� ��������
مبانی شیفت‌پاردایمی در سیاست‌خارجی ایران از عصر پهلوی به دوران جمهوری اسلامی

دوره 5، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 119-145

امیر رضائی پناه؛ نگین نعمت اللهی