نویسنده = �������������� ����������
بازتاب گفتمان انقلاب اسلامی ایران در شعر بیداری اسلامی بحرین

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 95-112

فرامرز میرزایی؛ صدیقه زودرنج؛ زهرا کوچکی نیت