نویسنده = �������������� �������� ��������
انقلاب اسلامی و برخی ناسازه‌های توسعه

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 205-229

10.22084/rjir.2019.16993.2496

صادق میرویسی نیک؛ سید مرتضی هزاوه ای