نویسنده = ���������������������� �������������� ������
مفهوم اسلام سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 127-149

محمد صادق جمشیدی راد؛ سیدمحمد رضا محمودپناهی