نویسنده = نجف لک زایی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی مناسبات امنیت و آزادی سیاسی در اندیشۀ مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 97-113

علی اصغر نصیری؛ نجف لکزایی


2. نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 121-141

رشید رکابیان؛ نجف لک زایی


3. بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی ره بر فقه سیاسی ایشان

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 45-63

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل