نویسنده = ������������ ��������
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در عراق

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 29-58

غلامرضا خواجه سروی؛ مریم رحمنی