نویسنده = �������������� ���������� ������
بررسی تطبیقی «صدور انقلاب» در گفتمان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 59-86

عنایت اله یزدانی؛ جمیل اخجسته