نویسنده = ���������� ��������������
انقلاب اسلامی ایران و تحولات ژئوپلیتیکی مصر

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 145-164

سید محمد موسوی؛ حسینعلی توتی؛ سید محمدرضا موسوی