نویسنده = فریده باوریان
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان