کلیدواژه‌ها = امنیت
سازکارهای امنیت سازی کمیته‌های انقلاب اسلامی در دوران ریاست آیت الله مهدوی کنی (ره)

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1399، صفحه 87-109

10.22084/rjir.2020.21442.3046

حسن مجیدی؛ مهدی پورجعفری صدرآباد؛ علی یاسمی