کلیدواژه‌ها = انقلاب" قرآن" علل انقلاب" علل اربعه"
تعداد مقالات: 1
1. تبیین علل انقلاب در قرآن برمبنای الگوی علل اربعه

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 175-189

مصطفی رستمی