کلیدواژه‌ها = طبقات اجتماعی
تحلیل گفتمان رابطه دولت و طبقات اجتماعی در دولت سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25424.3427

سعید حاجی ناصری؛ حسینعلی یارخی؛ نجف شیخ سرایی