کلیدواژه‌ها = گفتمان
واکاوی گفتمان هویت ملی در منظومه فکری رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22084/rjir.2022.25244.3410

ناهید قمریان


روحانیت، فرایندهای هویت‌بخشی و هژمونی گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 95-122

10.22084/rjir.2017.12292.1989

علی حسن پور؛ علی اشرف نظری؛ سید مصطفی ابطحی


جریان چپ، دیالکتیک روشنفکری و انقلاب اسلامی ایران

دوره 5، شماره 15، شهریور 1394، صفحه 147-167

سید شمس الدین صادقی؛ سامان محمدی


آزاداندیشی در گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 91-120

جلیل دارا؛ مصطفی کرمی


مسجد و فرآیندهای فرهنگی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 87-111

علی‏ اشرف نظری؛ علی حسن‏ پور