کلیدواژه‌ها = فرهنگ
بررسی و مقایسه مولفه های تمدنی میان ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 41-66

10.22084/rjir.2018.16030.2383

فرزاد جهان بین؛ محمدجواد فتحی


روحانیت، فرایندهای هویت‌بخشی و هژمونی گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 95-122

10.22084/rjir.2017.12292.1989

علی حسن پور؛ علی اشرف نظری؛ سید مصطفی ابطحی


درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 69-90

10.22084/rjir.2017.14975.2262

علیرضا اسماعیلی کلیشمی؛ جلال درخشه


مسجد و فرآیندهای فرهنگی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 87-111

علی‏ اشرف نظری؛ علی حسن‏ پور