کلیدواژه‌ها = اندیشه فقهی امام خمینی
مرجع امنیت ملی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25332.3422

سید سعید موسوی هاردنگی