کلیدواژه‌ها = آمریکا
بررسی و مقایسه مولفه های تمدنی میان ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 41-66

10.22084/rjir.2018.16030.2383

فرزاد جهان بین؛ محمدجواد فتحی


جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 1-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مهدی جاودانی مقدم