کلیدواژه‌ها = انقلاب
کندوکاوهای تطبیقی بسیج انقلابی در ایران و مصر

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 1-17

10.22084/rjir.2018.15287.2298

مرتضی شیرودی؛ علی صابری